Ben je op zoek naar een specifiek verhaal? Je vindt het het snelst via onderstaande zoekfunctie.
Wandelende Adelaar

De Amerikaanse president Bush woont in Arizona een bijeenkomst bij van de 'American Indian Nation'. Dit is een van de belangrijkste organisaties van de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika.

Wandelende adelaar Bush spreekt tijdens de bijeenkomst bijna een uur lang over zijn plannen om het inkomen van alle indianen in de Verenigde Staten te verhogen. De president verklaart dat hij tijdens zijn bewind als gouverneur van Texas al alles in het werk stelde om de levensstandaard van de 'Native Americans' te verhogen en dat hij dat beleid als president voortzet.

De stamhoofden die bij de vergadering aanwezig zijn, belonen de toespraak van Bush met een beschaafd applaus. Aan het eind van de bijeenkomst overhandigen zij de president een plaquette. Daarop staat in sierlijke letters de indianennaam die de stamhoofden Bush gegeven hebben: Wandelende Adelaar. De president neemt de plaquette dankbaar in ontvangst en verdwijnt in zijn limousine.

Een journalist vraagt de stamhoofden na afloop hoe zij erbij gekomen zijn om Bush de naam 'Wandelende Adelaar' te geven.

Een van de indianen geeft kort en duidelijk antwoord: "We noemen hem Wandelende Adelaar omdat hij zo vol stront zit, dat hij te zwaar is om te vliegen."

Waar of niet waar?
Het verhaal is niet waar. Bush heeft nog nooit een vergadering van de American Indian Nation bezocht. Bovendien heeft hij noit een plaquette met een Indianennaam mogen ontvangen.

Het verhaal over de wandelende adelaar ontstond in de Amerikaanse verkiezingscampagne van 2004. In de eerste versie van het verhaal was het John Kerry die belachelijk werd gemaakt. Na de herverkiezing van Bush, werd het verhaal licht aangepast.

Vol stront
Of George Bush tijdens de VN-top op 14 september 2005 in New York ook vol stront zat is onduidelijk, maar een fotograaf van persbureau Reuters wist een foto te maken van president Bush die tijdens een vergadering bij de VN een briefje schrijft aan Condoleezza Rice met de timide vraag of hij alsjeblieft naar de WC mag: "I think I may need a bathroom break? Is this possible."

De foto van Reuters is authentiek en is op verschillende nieuws-sites te vinden.

Copyright
Privacybeleid
Contact