Ben je op zoek naar een specifiek verhaal? Je vindt het het snelst via onderstaande zoekfunctie.
Carters huiswerk

Jim Carter President Jimmy Carter had een jonge dochter, Amy genaamd. Ze kreeg op een dag huiswerk van school mee. Er zat een vraag tussen waar ze niet uitkwam. Haar moeder ook niet.

Haar moeder kwam op het idee om het de vader, die nog bezig was het land te regeren, te vragen. Op een een of andere manier kwam Amy's huiswerk in handenvan een ambtenaar die dacht dat het een spoedeisend vraagstuk was van de president in hoogst eigen persoon.

Na enkele dagen kwam een van de hoogste ambtenaren van het Witte huis met een dik rapport bij de president. Toen Carter vroeg wat het in godsnaam was, bleek al snel dat het ging om het huiswerk van Amy.

Een aantal ambtenaren bleken het hele weekend hard te hebben overgewerkt om het vraagstuk op te lossen.

Waar of niet waar?
Pogingen dit verhaal na te checken zijn vooralsnog gestrand. Wie het weet mag het zeggen. Het verhaal wordt in ieder geval over meer mensen verteld en dat is nooit een goed teken met betrekking tot het waarheidsgehalte.

Een van de directeuren van Philips heeft een neefje die een vakantiebaantje zoekt. De directeur vraagt op een directievergadering hoe de procedure is voor het aannemen van personeel. Na twee maanden wordt de directeur door de directiesecretaris met trots een lijvig rapport overhandigd met de mededeling dat dit rapport in goede samenwerking van alle afdelingen en met veel overwerk tot stand is gekomen. De directeur vraagt hem in wiens opdracht dat rapport is gemaakt.

Copyright
Privacybeleid
Contact